Vi är

EVA-HELÉN AHLBERG
PRODUCENT
Tfn: 050 337 0367
eva-helen(at)kulturkarnevalen.fi

ADRIANA KNISPEL
PRODUKTIONSASSISTENT
Tfn:050 4009341
adriana(at)kulturkarnevalen.fi

MIKAEL ”GUSSE” ANDERSSON
KONSTNÄRLIG LEDARE
Tfn: 050 505 3036
gusse(at)kulturkarnevalen.fi

YANNIKA RÖNNQVIST
SOCIAL MEDIA

BESÖKS- OCH POSTADRESS / 
FAKTURERINGSADRESS:
Föreningen Kulturkarnevalen rf
Handelsesplanaden 12 B 14 
65100 VASA

Figur 9