Graffiti

Släpp loss din kreativitet!

Labbet riktar sig till dig som vill prova på och lära dig lite mer om konstformen graffiti. Den inleds med en kort föreläsning om konstformen Graffiti, ur ett historiskt, socialt, konstnärligt och politiskt perspektiv. Därefter följer en kort diskussion om graffiti som konstform, dess plats i samhället och inom samtidskonsten.

Vi kommer sedan inom ramen för ett så kallat "graffiti-battle" utföra graffiti-konst genom att dels skissa/teckna graffiti och dels spraya på vägg. Vi kommer tillsammans skapa en graffitimålning där deltagarna bidrar till en gemensam konstnärlig process där allas egna kreativitet och personlighet får utrymme för att tillsammans skapa ett enhetligt konstverk.

Labbet leds av Jon Gredmark. Han är född och uppvuxen i Sverige där han har rötter i Stockholms graffitiscen samt en rad utställningar och konstprojekt bakom sig. Jon är också utbildad bildkonstlärare och har arbetat som högstadielärare i Stockholm.

I Finland har Jon gjort sig ett namn inom konstscenen främst i Österbotten men också i städer som Tammerfors. Jon är mest känd för sina stora muralmålningar som uppmärksammats av både allmänhet och media och för sitt arbete som bild/konstpedagog med en rad konstkurser/workshops och föreläsningar bakom sig.

TA MED DIG: Varma, oömma kläder och skor.

LABBLEDARE: Jon Gredmark 

PLATSER: 12

 

 

 

Bubble character